Oferta

Saxon Biuro Konstrukcyjne pracuje jako Generalny Projektant dysponujący własnymi Branżowcami:

 • Architektura
 • Konstrukcja
 • Elektryka
 • Instalacje niskoprądowe
 • Wod.kan. i c.o.
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Projekty drogowe
 • Kosztorysy ślepe i inwestorskie
 • Przedmiary robót
 • Koordynacje międzybranżowe

Projekty są wykonywane we wszystkich fazach:

 • koncepcje wielobranżowe
 • projekty budowlane
 • projekty przetargowe
 • projekty wykonawcze i warsztatowe

Wykonujemy:

 • operaty ppoż.
 • operaty wodno prawne
 • karty przedsięwzięcia i wnioski  o wydanie decyzji o środowiskowych
 • uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • operaty oddziaływania na środowisko
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinie  geotechniczne, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekty geotechniczne)
 • projekt robót geologicznych
 • badania w terenie
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • charakterystyki energetyczne
 • ekspertyzy techniczne
 • projekty rozbiórek

Załatwiamy Warunki zabudowy

Pozyskujemy decyzje o pozwoleniach na budowę

Pozyskujemy decyzje konserwatorskie

Prowadzimy nadzory autorskie